Spela munspel

Munspel.nu är en sida för dig som spelar munspel eller har tänkt börja spela detta instrument. Här får du lära dig vilka slags modeller som finns, vilka märken som är bra samt tips om allt från hur du ska hålla munspelet via blåstekniker till skötseln av det. Det finns också en samling låtar speciellt arrangerade för munspel som du kan pröva att spela.

Munspelet som instrument

Munspel på notbladMunspelet associeras med en rad saker: en fattig svart man som sitter vid dikeskanten och blåser vemodiga toner genom sina händer i amerikanska södern. Andra tänker på bluesvirtuosen som vänder ut och in på sitt instrument och böjer den ena efter den andra tonen. Bland vissa finns också uppfattningen om munspelet som ett ganska simpelt instrument till billigt pris och med mindre tonregister än andra instrument.

Säkert är att det går att skapa mycket olika musik med munspelet, antingen solo eller som komp och stick till någon annan eller till ett helt band. Det är förhållandevis enkelt att lära sig spela munspel. Särskilt diatoniska munspel (den vanligaste sorten med tio hål) krävs mindre att komma igång med än många instrument. Skälet är att samtliga toner som kan skapas genom att blåsa in eller dra ut luft passar ihop och det låter aldrig helt falskt. Till skillnad från blåsinstrument som trumpet och saxofon krävs heller ingen större fysisk prestation för att få fram vackra ljud.

Spela blues

Den kanske vanligaste musikstilen för detta instrument är blues. Många som vill lära sig spela munspel har hört någon spela i denna musikstil. En vanlig teknik för att spela bluesmunspel kallas cross harp. Med cross harp spelar du i "andra position", vilket innebär att du utgår från en annan skala än den ditt instrument är stämt i. Om munspelet är stämt i C kommer du spela cross harp från andra positionen i G.

Du kan så klart spela i alla hål som vanligt, men främst används de fyra till fem första och tonvikten ligger på inandning. Blues handlar mycket om improvisation och känsla så den biten är något som utvecklas med tiden.

Ebok

EboksomslagSamling med välkända sånger transkriberade för munspel samlade i en ebok. Siffror samt plus- och minustecken visar om det ska blåsas eller dras in luft.

Ingår i eboken gör bland annat Blinka lilla stjärna, Små grodorna, Gubben Noak, Ja, må han leva!, Idas sommarvisa, Du gamla du fria, Vem kan segla förutan vind, Så länge skutan kan gå, Helan går, Stilla natt, Jingle Bells och He's Got The Whole World (In His Hands).

Kompa sig själv

Gitarr är ett näraliggande alternativ för detta och funkar bra förutsatt att en munspelshållare används. En bastrumma är ett annat alternativ, vilket inte är så dumt då det kan skötas med fötterna och munspelet kan hållas med händerna.

Historia

Munspelets historia inleds någon gång i början av 1800-talet. En specifik person som brukar tillskrivas extra betydelse i skapandet av munspelet är Friederich L Bushman. Han konstruerade ett munspel 1821, om det är det allra första är dock inte alldeles säkert. I alla fall var det vid den här tiden de första munspelen blev till.


Det diatoniska munspelets upptäckt fick vänta till mitten av seklet 1800. I början av 1900-talet utvecklades det kromatiska munspelet. Då hade redan munspelen börjat masstillverkas.

Framstående utövare

Eftersom bluesen dominerar utbudet för munspelsmusik är dess utövare ofta verksamma inom denna musikstil. Men det finns kända artister som använt munspelet även inom rock och country exempelvis.

Mikrofon och förstärkare för inspelning och konsert

Tänker du spela in ljudet från ditt munspel eller spela vid en konsert kan du behöva mikrofon och eventuellt förstärkare. Några tips om dessa områden finns också på sidan.