Munspelets historia

Munspelets historia inleds någon gång i början av 1800-talet. En specifik person som brukar tillskrivas extra betydelse i skapandet av munspelet är Friederich L Bushman. Han konstruerade ett munspel 1821, om det är det allra första är dock inte alldeles säkert. I alla fall var det vid denna tiden de första munspelen blev till.

Det diatoniska munspelets upptäckt fick vänta till mitten av seklet 1800. Det diatoniska munspelet var utvecklat efter ett system av Joseph Richter (det är därför det finns instrument som kallas Richter-munspel). I början av 1900-talet utvecklades det kromatiska munspelet och tillverkaren Hohner lanserade de första modellerna. Det var också någon gång i början av 1900-talet som munspelen började masstillverkas.

Munspelet med sin disponibilitet i utformning och pris kunde spridas till vem som helst och blev därför snart ett folkligt instrument. Det var också ett instrument som passade till blues. 

Bland de första munspelare vilkas musik blev förevigade genom inspelningar finns bland annat Walter Horton och Sonny Terry

Då och då kom innovationer bland munspelets olika konstruktioner och även musikaliska upptäckter som "cross harp” gjordes. Bland dem som ledde utvecklingen var Sonny Boy Williamson och Marion ”Little Walter” Jacobs.

Munspelet är idag är ett vanligt inslag i blues och rock medan det är sällan förekommande i en rad andra stilar. Samtidigt är musiken bred i sin omfamning och munspelet är ett ständigt levande instrument.

Källor: http://www.patmissin.com/ffaq/q1.html m.fl.