Munspel - tekniker

Det går att göra mycket mer med ett munspel än att bara blåsa i ett hål i taget. Några av de tekniker du kan lära dig och använda för att göra ditt munspelande mer spännande kommer här presenteras.

Vibrato

De slags tekniker som är lättast att tillägna sig i början är framför allt olika handtekniker. En vanlig sådan teknik är vibratot. Ett vibrato är som namnet förkunnar en vibrerande ton. Du åstadkommer detta med hjälp av din högerhand som du öppnar och stänger kring munspelet i snabba växlingar.

Wah wah

"Wah wah" är ett onomatopoetiskt namn som beskriver ännu en ljudeffekt som munspelet kan frambringa. Precis som med vibratot är detta en handteknik, fast nu ska båda händerna involveras. Den andra skillnaden är att hela handen inte ska öppnas utan bara fingrarna. För att åstadkomma ett wah wah-ljud öppnar du först högerhandens fingrar följt av vänsterhandens. Försök göra detta i en sammanhållen och följsam rörelse.

Drill

En drill är mycket enkel i teorin - dock krävs en viss fysisk insats och övning innan du behärskar denna teknik till fullo. En drill går ut på att du snabbt växlar mellan två angränsande hål. Användningsområdet för denna teknik är kanske främst att bryta av från melodin och stanna till för att infoga något raffinerat innan melodin fortsätter igen.

Böja toner

Att böja toner på munspelet är mycket effektfullt och öppnar helt andra möjligheter vad gäller toner och sound. Det är dock ganska svårt och kräver en hel del träning. Pröva med olika hål då det kan skilja sig, hål fyra och sex kan oftast vara de enklaste.

Med att böja en ton menas att du utgår från till exempel D och sänker tonen ett halvt steg till C# (ciss). Du kanske spelar gitarr eller har sett gitarrister böja gitarrens strängar, vilket åstadkommer samma sak. Men i stället för att böja strängen på gitarren handlar det vid munspelande om att ändra luftströmmen med hjälp av tungan. Man kan också jämföra ljudet som kommer från böjda toner på munspelet med sångaren som "wailar".

Att böja en ton på munspelet kan göras både då du blåser ut och drar in luft, det senare är vanligare och vad du rekommenderas att främst öva på. Schemat nedan visar vilka möjligheter som finns.

Böja toner schema

Så du kan till exempel vid dra in luft i hål 4 och böja tonen D till C# (avser munspel stämt i C).

Överblåsa

Överblåsa (eller överböja) är en avancerad teknik som har uppstått på senare år – du kan inte höra de klassiska bluesartisterna tillämpa den. Vad det handlar om är att böja toner på ytterligare sätt och få fram fler toner från munspelet. Det kräver också justering av instrumentet.

Cross harp

Med cross harp menas att du spelar på munspelet i andra positionen. Detta är framför allt vanligt i blues och är ett stort område som förtjänar en egen artikel, vilken du finner med hjälp av länken nedan.

Ackord

Precis som med cross harp är ackord inte att räkna som en teknik i egentlig mening. Det är dock ett sätt att expandera vad du kan göra på munspelet och bra att känna till. Information om detta har samlats på en egen sida.