Cross harp eller andra position

Att spela i andra "position" eller cross harp som det traditionellt kallas är mycket vanligt och särskilt inom blues. Saken är också den att det finns ytterligare positioner än den första och andra. Låt oss ta ett munspel i tonarten C. Första positionen på detta munspel är C, den andra är G och den tredje är A - detta fortsätter sedan över tolv noter ordnat efter kvintcirkeln.

Fördelen med hela det här systemet är att du genom att böja toner på munspelet kan spela utöver de "naturliga" skalorna som ingår i första position.

Tabell över första och andra position

Denna tabell visar vilken den andra positionen är för respektive tonart.

1a position: C -> 2a position: G
1a position: D -> 2a position: A
1a position: E -> 2a position: B
1a position: F -> 2a position: Bb
1a position: G -> 2a position: D
1a position: A -> 2a position: E
1a position: B -> 2a position: F#

Om det till exempel är en blueslåt som går i tonarten E kan du använda ett diatoniskt munspel stämt i A.