Cross harp eller andra och tredje position

Att spela i andra eller tredje "position" eller cross harp som det traditionellt kallas är mycket vanligt och särskilt inom blues. För ett munspel stämt i tonarten C är också första positionen C, den andra är G och den tredje är A (ibland är det D i stället som kan ses nedan) - detta fortsätter sedan över tolv toner ordnat efter kvintcirkeln.

Fördelen med hela det här systemet är att du genom att böja toner på munspelet kan spela utöver de "naturliga" skalorna som ingår i första position.

Tabell över första och andra position

Denna tabell visar vilken den andra positionen är för respektive tonart.

1a position: C -> 2a position: G
1a position: D -> 2a position: A
1a position: E -> 2a position: B
1a position: F -> 2a position: Bb
1a position: G -> 2a position: D
1a position: A -> 2a position: E
1a position: B -> 2a position: F#

Om det till exempel är en blueslåt som går i tonarten E kan du använda ett diatoniskt munspel stämt i A.

Anledningen till att exempelvis ett munspel stämt i C också kan spelas i tonarten G är att dessa tonarter liknar varandra genom att de innehåller i stort sett samma toner. Om du drar ut luft från de fyra första hålen i ett C munspel ljuder ett G7-ackord (7-ackord är väldigt typiska i blues).

Tabell över första och tredje position

Denna tabell visar vilken den andra tredje är för respektive tonart.

1a position: C -> 3a position: D
1a position: D -> 3a position: E
1a position: E -> 3a position: F#
1a position: F -> 3a position: G
1a position: G -> 3a position: A
1a position: A -> 3a position: B
1a position: B -> 3a position: C#

Tredje position används särskilt för moll. Om du ska kompa till en blueslåt som går i Em moll till exempel är det alltså en bra idé att spela i tredje position på ett munspel stämt i D.