Olika munspel

Det finns två huvudsakliga varianter av munspel: diatoniskt munspel och kromatiskt munspel. De som är bevandrade i musikteori kan nog räkna ut skillnaden genom namnen, men för dem som inte känner till termer som diatonisk och kromatisk kommer här en förklaring. Förklaras ska också de relativt vanliga oktavstämda och tremolostämda munspelen.

Diatoniskt munspel

Den vanligaste varianten är det diatoniska munspelet, vilket ofta kort och gott kallas för bluesmunspel. Om du ännu inte äger ett munspel men funderar på att skaffa ett rekommenderas denna variant i första hand. Skälet är att Suzuki munspeldet diatoniska munspelet är det mest vanliga inom de flesta musikstilar, till exempel blues, pop och rock.

Vad som utmärker det diatoniska munspelet är att det består av tio hål vilka är organiserade efter en diatonisk skala. Sammanlagt finns 19 olika toner om tonhöjder inräknas – vilka beror på vilken tonart det är stämt i. Mer detaljer om detta finner du i sektionen tonarter.

Kromatiskt munspel

kromatiskt munspelDen mest märkbara skillnaden mellan ett diatoniskt och ett kromatiskt munspel är att det senare oftast har flera hål, 12 eller 16 och att det därigenom har mer toner. Den andra synbara skillnaden är att den kromatiska varianten har en klaff. Genom att trycka på en knapp, som sitter på sidan av munspelet, skjuts klaffen åt sidan och samtliga toner höjs ett halvt steg.

Som omtalades tidigare är denna variant inte lika vanlig som den diatoniska, men används till exempel inom klassisk musik. De kan också användas för att spela melodier eller ackord. Se också hur kromatiska munspel är stämda.

Oktavstämda munspel

Oktavstämda munspel är munspel där du spelar två olika oktaver av samma ton samtidigt då hålen är placerade i dubbla rader. Förutom den annorlunda uppsättning hål som kan vara 32, 40 eller 48 känns oktavstämda munspel igen genom att de är lätt svängda.

Det finns också tremolostämda munspel, vilka är nästan identiska med de oktavstämda, men genom att hålparen är något ostämda genereras en tremolo-effekt.

Olika stämningar

En spännande sak är att det också finns munspel i andra stämningar än de vanliga durtonarterna. Bortsett från C, D, E och så vidare kan du även hitta munspel som är stämda i naturlig moll och melodisk moll (dessa är variationer på mollskalan).

Naturlig moll ger dig ett alternativt sound när du spelar rock, pop och fungerar även till reggae. I melodisk moll spelar du folkmusik och då tänker vi inte på Bob Dylan eller Pete Seeger utan mera på äldre svensk folkmusik och visor. Därtill gypsy, tango och annan etnisk musik.