Bluesmunspel

När man spelar munspel och improviserar handlar det ofta om blues. Åtminstone så länge du spelar på ett diatoniskt munspel - vilket också brukar kallas bluesmunspel.

Att kompa

Här kommer du få några tips för att du ska kunna spela blues i form av komp. Blues låter ofta bättre när du spelar i andra position eller tredje position, även kallat cross harp respektive double cross harp. Detta innebär till exempel att du spelar över andra ackord än du gjort i annat fall.

Om du har ett munspel stämt i C är det inte idealiskt att spela över de ackord som är typiska för denna tonart (C, F, G etc.) utan primärt G, C7 och D7. Detta kan du till exempel göra genom att spela gitarr samtidigt eller lyssna på backing tracks.

Om du spelar gitarr och munspel samtidigt är ett annat tips är att införskaffa ett bluesmunspel stämt i A. Detta eftersom du då kan spela crossharp över ackord i tonarten E, vilken passar väl för just blues. Primära ackord är då E, A7 och B7.

Improvisera

Att improvisera med munspel är vanligt och sker då ofta ihop med andra instrument. Om du inte har tillgång till ett band går det att använda så kallade backing tracks, vilket är musik som saknar ett visst instrument, och improvisera till dessa. Kompmusik med bas, gitarr och trummor i olika tonarter presenteras här under (exemplen med munspel är bara till för att visa hur det går att improvisera).

När det till exempel står "B (double cross harp) / C / Am munspel" menas att musiken passar att improvisera till med munspel stämda i antingen D (dur) och spela i tredje position, C (dur) eller A moll. Särskilt rekommenderas de första eller tredje alternativen för de backing tracks som följer då det handlar om blues i moll.

(Utan munspel)

(Med munspel)

(Utan munspel)

(Med munspel)

(Utan munspel)

(Med munspel)

(Utan munspel)

(Med munspel)

(Utan munspel)

(Med munspel)

(Utan munspel)

(Med munspel)

Bluesskalan

De flesta som improviserar med ett bluesmunspel brukar utgå från en viss skala: bluesskalan. När det kommer till bluesskalan för munspel finns det faktiskt ingen exakthet i vilka toner som ingår, dessutom brukar skalan varieras beroende på om man spelar uppåt (åt höger på munspelet) eller neråt (till vänster på munspelet).

Skalan uppåt: 2 3b 4+ 4b 4 5 6+

Skalan neråt: 6+ 5 4 4b 4+ 3b 2

Ett "+" betyder blås ut och ett "b" betyder att tonen ska böjas.

Blues skala noter och siffror

Att spela blues på munspelet handlar mycket om att spela på de första hålen, låt säga 1, 2, 3 och 4 (även att fler hål så klart kan användas - du ser till exempel bluesskalan ovanför) samt framför allt att suga in luft och inte minst att böja toner

Blues boogie

Boogie är bra att kunna och du kan spela detta i en så kallad 12 bar blues.

Boogie i G: 2a position på ett C munspel (fast går givetvis att spela även i andra tonarter).

2 3 4 5+ | 5 5+ 4 3 | 2 3 4 5+ | 5 5+ 4 3

1+ 2+ 3+ 3bb | 3b 3bb 3+ 2+ | 2 3 4 5+ | 5 5+ 4 3

1 2b 3bb 3 | 1+ 2+ 3+ 3bb | 2 3 4+ 4b | 4 4b 4+ 3


Denna boogie spelas i tolv takter (varje takt är separerad med "|"-tecken), varav namnet 12 bar blues. Ett "b" betyder att tonen ska böjas ett tonsteg nedåt, "bb" betyder två tonsteg nedåt.

Om du inte klarar att böja toner än kommer här en förenklad och kortare version du kan öva på:

2 3 4 5+ | 5 5+ 4 3 | 2 3 4 5+ | 5 5+ 4 3

4+ 5+ 6+ 6 | 7+ 6 6+ 5+ | 2 3 4 5+ | 5 5+ 4 3
osv

Med ett bluesmunspel handlar mycket om att pröva sig fram och improvisera. Använd bluesskalan och partier av blues boogien och se vad du kan få ut av ditt munspel.