Tonarter för kromatiska munspel

Munspel är instrument som är stämda i en viss tonart. Diagrammen på den här sidan visar hur olika munspel kan vara stämda och vilka toner du kan spela på respektive. Detta gäller kromatiska munspel (se eventuellt hur diatoniska munspel är stämda).

Kromatiskt munspel med 16 hål

Nedan ser du hur kromatiska munspel med 16 hål är stämda i tonarterna C och G (dessa är de vanligaste tonarterna).

På översta raden visas tonerna du får när du blåser in i munspelet och på understa raden gäller vice versa. Om klaffen är intryckt höjs tonen ett semi-steg, vilket betyder att C blir Ciss, E blir F, G blir Giss och så vidare.

16 hål tonart c

16 hål tonart g

Kromatiskt munspel med 12 hål

Nedan ser du hur kromatiska munspel med 12 hål är stämda i tonarterna C och G.

12 hål tonart c

12 hål tonart g