Tonarter för munspel

Det finns tolv olika tonarter ett munspel brukar stämmas i (det brukar stå på munspelet eller på fodralet vilken tonart det är stämt i). Diagrammen nedan visar en översikt över dessa och avser diatoniska munspel (se eventuellt stämningar för kromatiska munspel). Ibland kan termer Richter förekomma i samband med stämning (Richter var efternamnet på personen som utvecklade det diatoniska systemet för munspel).

Ett "vanligt" munspel har 10 hål, vilket innebär 20 toner då det i varje hål går att blåsa in respektive dra ut luft. Det handlar dock inte om 20 olika toner, dels för att det bara existerar 12 toner (i det västerländska tonsystemet), dels för att tonerna kretsar kring den diatoniska skalan – som du kanske kan notera ingår det sju olika toner, inklusive olika tonhöjder, totalt för varje munspel av denna typ).

På översta raden visas tonerna du får när du blåser in i munspelet och på understa raden gäller vice versa.

Munspel skiss över hål tonart c

Munspel skiss över hål tonart db

Munspel skiss över hål tonart d

Munspel skiss över hål tonart eb

Munspel skiss över hål tonart e

Munspel skiss över hål tonart f

Munspel skiss över hål tonart gb

Munspel skiss över hål tonart g

Munspel skiss över hål tonart ab

Munspel skiss över hål tonart a

Munspel skiss över hål tonart bb

Munspel skiss över hål tonart b

Observera att Db är lika med C#, Eb är lika med D#, Gb är lika med F#, Ab är lika med G# och Bb är lika med A#.