Ackord på munspelet

Ackord kan spelas på munspelet genom att samtidigt blåsa eller dra in luft i tre hål eller fler. Eftersom det bara går att kombinera toner som kan fås genom att blåsa in eller dra ut luft var för sig stannar alternativen vid ett relativt fåtal ackord. Men det räcker för att kompa eller för att kombinera med melodi.

Exemplen utgår från ett munspel som är stämt i C. Fast det ges också information om hur du "översätter" dessa till andra tonarter under bilderna.

C-ackord

Det är enkelt att finna möjligheter för ackord med samma grundton som munspelet är stämt i. Om munspelet är stämt i C kan du spela C-ackord egentligen hur som helst enbart genom att blåsa in i tre hål eller fler.

Diagram över olika sätt att spela C ackord

Om munspelet i stället är stämt i G eller A gäller samma sak, fast för G- respektive A-ackord.

G-ackord

Det är också enkelt att spela ackord där grundtonen är fem skalsteg från tonen munspelet är stämt i. Om munspelet är stämt i C kan du spela G-ackord på sätten bilderna visar.

Diagram över olika sätt att spela G ackord

Om munspelet är stämt i G blir ackorden i stället och D och D7.
Om munspelet är stämt i A blir ackorden i stället och E och E7.

D-ackord

Den tredje gruppen ackord är D moll. Du drar in luft genom tre eller fyra hål för att spela dessa.

Diagram över olika sätt att spela Dm ackord

Om munspelet är stämt i G blir ackorden i stället och Am och Am6.
Om munspelet är stämt i A blir ackorden i stället och Bm och Bm6.