Gubben Noak

C-M Bellman


4+  4+  4+ 5+  4-  4-  4- 5-
Gub-ben No-ak, gub-ben No-ak

5+  5+ 4-  4-  4+
var en he-ders man

5+   5+  5+  5+ 6+  5-
När han gick ur ark-en

4-   4-   4-  4- 5-  5+
plan-tera han på mar-ken

4+   4+  4+  5+  4-  4-  4-  5-
myck-et vin, ja myck-et vin, ja

5+  5+ 4-  4-  4+
det-ta gjo-rde han

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft. Om du har ett munspel med 12 eller 16 hål, se melodin Gubben Noak med kromatiskt munspel.