Munspel huvudbild

Gubben Noak

C-M Bellman


4+  4+  4+ 5+  4-  4-  4- 5-
Gub-ben No-ak, gub-ben No-ak

5+  5+ 4-  4-  4+
var en he-ders man

5+   5+  5+  5+ 6+  5-
När han gick ur ark-en

4-   4-   4-  4- 5-  5+
plan-tera han på mar-ken

4+   4+  4+  5+  4-  4-  4-  5-
myck-et vin, ja myck-et vin, ja

5+  5+ 4-  4-  4+
det-ta gjo-rde han

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.