Ja, må han leva!

Carl Michael Bellman

4+  4+ 4+  4+ 3+
Ja, må han le-va!

5+  5+ 5+  5+ 4+
Ja, må han le-va!

6+  6+ 6+  6- 6+
Ja, må han le-va

5- 5+ 5+  4- 4- 4-
ut-i hund-ra-de år!

5+  5-   5-  5+ 4- 4-
Ja visst ska han le-va!

4-  5+   5+  4-  4+ 4-
Ja visst ska han le-va!

4+  4-   4-  4-  4+ 3-
Ja visst ska han le-va

3+ 3- 4+  5+ 6+ 4+
ut-i hund-ra-de år!

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra följt av minustecken betyder att du ska dra in luft.