Gubben Noak

C-M Bellman
Kromatiskt munspel (12 eller 16 hål)


4+  4+  4+ 6+  5-  5-  5- 6-
Gub-ben No-ak, gub-ben No-ak

6+  6+ 5-  5-  4+
var en he-ders man

6+   6+  6+  6+ 7+  6-
När han gick ur ark-en

5-   5-   5-  5- 6-  5+
plan-tera han på mar-ken

4+   4+  4+  6+  5-  5-  5-  6-
myck-et vin, ja myck-et vin, ja

6+  6+ 5-  5-  4+
det-ta gjo-rde han

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft. Observera att det inte kommer låta rätt med dessa siffror om du blåser i ett munspel med tio hål.