Munspel huvudbild

blinka lilla stjärna

Trad.


4+   4+ 6+  6+  6-  6-  6+
Blin-ka lil-la stjär-na där

5-  5-  5+  5+  4-  4- 4+
hur jag und-rar vad du är

6+   6+  5-  5-  5+ 5+  4-
Fjär-ran lock-ar du min syn

6+  6+ 5- 5- 5+  5+ 4-
lik en di-a-mant i skyn

4+  4+  6+  6+  6-  6-  6+
Bli-nka lil-la stjär-na där

5-  5-  5+  5+  4-  4- 4+
hur jag und-rar vad du är

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.