Blinka lilla stjärna

Trad.
Kromatiskt munspel (12 eller 16 hål)


5+   5+ 7+  7+  7-  7-  7+
Blin-ka lil-la stjär-na där

6-  6-  6+  6+  5-  5- 5+
hur jag und-rar vad du är

7+   7+  6-  6-  6+ 6+  5-
Fjär-ran lock-ar du min syn

7+  7+ 6- 6- 6+  6+ 5-
lik en di-a-mant i skyn

5+  5+ 7+  7+  7-  7-  7+
Bli-nka lil-la stjär-na där

6-  6-  6+  6+  5-  5- 5+
hur jag und-rar vad du är

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft. Observera att det inte kommer låta rätt med dessa siffror om du blåser i ett munspel med tio hål.