Små grodorna

Trad.


6+  5+  5+  5+ 
Små gro-dor-na,

6+  5+  5+  5+ 6+  6- 6+ 5- 5+  4-
små gro-dor-na är lus-ti-ga att se.

6+  5+  5+  5+ 
Små gro-dor-na,

6+  5+  5+  5+ 6+  6- 6+ 5- 5+  4-
små gro-dor-na är lus-ti-ga att se.

6+ 5+ 5+  6+ 5+ 5+
Ej ör-on, ej ör-on,

6+  6-  6+  5- 5+ 4-
ej svan-sar ha-va de.

6+ 5+ 5+  6+ 5+ 5+
Ej ör-on, ej ör-on,

6+  6-  6+  5- 5+ 4-
ej svan-sar ha-va de.

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.