William Tell ouvertyr

Gioacchino Rossini


noter william tell ouvertyr

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra utan tecken betyder att du ska dra in luft.