Blowin' in the Wind - inklusive ackordanalys

Bob Dylan C         F           G         C  
6+   6+ 6+ 6    6+   5 6+  5+ 4  4+
How man-y roads must a man wa-lk down

             F          C      
5+  6+   6+  6   6+  5  6+
be-fore you call him a man?

                    F          G          C
5+   5   6+  6+ 6+  6   6+  5  6+   5+ 4  4+   
Yes 'n' how man-y seas must a white do-ve sail 

              F    C       G
5+  6+  5+    5    5  5+   4
be-fore she sleeps in the sand?

        C           F            G             C
5+   5  6+  6+  6+  6    6+   5  6+  6+   4    4+
Yes 'n' how man-y times must the can-non balls fly

                F          C 
5+  6+    6+    6   6+ 5   6+
be-fore they're for-ev-er banned?

    F             G        C               F
5+  5   5    5+   4     4  5+   5+  5+  4  4+    
The an-swer, my friend, is blow-in' in the wind,

                G              C 
5+  5  5    5+  4   4   4+  3  4+
The an-swer is blow-in' in the wind


(Denna version är gjord för att du ska enkelt ska kunna spela melodin med ett munspel i tonarten C tillsammans med ackordkomp på gitarr. I albumversionen är ackorden dock något annorlunda.)

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra utan tecken betyder att du ska dra in luft. Bokstäverna ovan är ackord för till exempel gitarr.