Whiskey In The Jar - inklusive ackordanalys

Irländsk folksång C
5  6  6  6  -6  6  5  
As I was go-ing o-ver 

   Am
6   -7   -7   -7  -8  -7   5
the far famed Ker-ry moun-tains

 F
-6 -6  -6   -6  -7   7   7
I  met with cap-tain Far-rell,

        C             G
-7   7  7   7  -7 -6   6    5
and his mon-ey he was count-ing.

 C
5  6     6   6   -6   6  5
I first pro-duced my pis-tol, 

         Am
6   -7  -7  -7  -8 -7  5  
and then I drew my ra-pier.

       F
-6  -6   -6   -6  -7  7  7
Say-ing stand and de-li-ver,

    C
-7  7 6  6  6   -6  6  5
for I am a bold de-cei-ver,


      G
5   -4  -4  -4 -4 -4 -4 -4  4
Mush-a ring dum-a do dum-a da

C
5  5  -4   5  6   6
Whack for my daddy-o

F
-6    -6   6 -6   -7 
Whack for my daddy-o

       C        G      C
7  -6     6  5  -4  5  4
There's whiskey in the jar

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra utan tecken betyder att du ska dra in luft. Bokstäverna ovan är ackord för till exempel gitarr.