Vem kan segla förutan vind?

Trad.

6-  7-  7+  7- 6-  8+ 8+  8+
Vem kan seg-la för-u-tan vind,

9-  9+ 10- 9+ 9- 8+ 8+
vem kan ro u-tan å-ror,

8-  8-   9-  8+   8-  7+  7+  6-
vem kan skil-jas från vän-nen sin

7- 7+ 7-  5+ 6+ 6-  6-
u-tan att fälla tå-rar?


6-  7-  7+  7- 6-  8+ 8+  8+
Jag kan seg-la för-u-tan vind,

9-  9+ 10- 9+ 9- 8+ 8+
jag kan ro u-tan å-ror,

8-  8-   9-  8+   8-  7+  7+  6-
men ej skil-jas från vän-nen min

7- 7+  7-  5+ 6+ 6-  6-
u-tan att fäl-la tå-rar.

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra utan tecken betyder att du ska dra in luft.