Sommarsången

George Riedel (text: A Lindgren)

 

5+  6+ 5+ 5+   4+   5+  4+
Och nu så vill jag sjung-a

4+  3-  5- 5-  5- 5-
att som-ma-ren är skön

5-  5+  5+  5- 6+ 6- 5-
och trä-den är så fi-na

5-  5+  5+  4- 4-  4+
och mar-ken är så grön

5+   6+  5+  5+ 4+  5+  4+
och blom-mor-na är vac-kra

4+  3- 5- 5-  5-  5-
och hö-et luk-tar gott

5-  5+  5+ 5- 6+ 6- 5-  
och so-len är så so-lig

5-  5+   5+  4- 4-  4+
och vatt-net är så vått

4+  5+  5+ 3-  2-   5+ 4+
och lil-la få-geln fly-ger

5+ 5- 5- 5+ 5+ 4-
i bo-et ut och in

4-  5+   5+  5-  6+   6-  5-
och där-för vill jag sjung-a

5-  5+  5+  4- 4- 4+
att som-ma-ren är min.

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett minustecken betyder att du ska dra in luft och siffror följt av plus betyder att du ska blåsa in i munspelet.