This Land Is Your Land - inklusive ackordanalys

Woody Guthrie


             F
4+   4    5+ 5    5 
This land is your land

             C 
5    4+   4  5+ 5+
This land is my land

            G
3+   4+  5+ 4  4
From Cal-i-for-nia

                C
4  4   4+  4    5+ 5+
To the New York Is-land

                  F
4+   4+  4   5+   5   5
From the Red-wood for-est

                   C
5  5   4+   4      5+ 5+
To the Gulf Stream wa-ters

G                              C
4    4    4   3    3+  3   4   4+
This land was made for you and me

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra utan tecken betyder att du ska dra in luft. Bokstäverna ovan är ackord för till exempel gitarr.