The River (intro)

Bruce Springsteen


6 6b 7 7+ 8+ 8 7+ 6b 8+ 8 7+ 8 6 6

6 6b 7 7+ 8+ 8 7+ 6b 8+ 9+ 9+ 10 9+ 9 9+

10 9+ 9 9+ 7+ 8 8+ 8 7+

6b 8+ 8 8 7+ 8 7+ 6 6+ 7+ 7 6

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra utan tecken betyder att du ska dra in luft. När ett "b" står efter en siffra betyder det här att tonen ska böjas ett halvt steg nedåt - i fallet 6b blir E ett Ess.