Så länge skutan kan gå

Evert Taube


5+  5+  5+ 5+  5+  5+ 6- 
Så läng-e sku-tan kan gå

6-  6-  6- 6+  6+  6+  4-
så läng-e hjär-tat kan slå

4-  4-  5+ 5- 5-  
så läng-e so-len

6-   5+   5+  6- 5-  5-  6+ 5+
den glitt-rar på böl-jor-na blå

5+   5+  5+ 5+  5+ 5+  6-
om blott en dag el-ler två

6-  6-   6-  6+ 6+ 6+ 4-
så håll till-go-do än-då

4-  4-   5+   5- 6+
för det finns många

6-  6+  5+  5+   5-   4-  3-  4+
som ald-rig en ljus-glimt kan få

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra följt av minustecken betyder att du ska dra in luft.