Broder Jakob

Trad.


4+  4-  5+ 4+   4+  4-  5+ 4+
Bro-der Ja-kob, Bro-der Ja-kob

5+ 5-  6+  5+ 5-  6+
So-ver du, so-ver du?

6+  6- 6+ 5-  5+  4+
Hör du in-te klo-ckan

6+  6- 6+ 5-  5+  4+
Hör du in-te klo-ckan

4+   3+   4+    4+   3+   4+
ding ding dong, ding ding dong

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.