Scarborough Fair

Trad.

6   6   8+ 8+  8+ 7    7+  7   6
Are you go-ing to Scar-borough Fair?

8+   9+   10   
Pars-ley, sage,

9+   8+ 9   8   8+  8+
rose-ma-ry, and thyme

10 10  10  9+
Re-mem-ber me

8+ 8+  8   7+  7  6+    
to one who lives there,

6   8+   8   7+ 7   6    6+ 6
She once was a true love of mine

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra utan tecken betyder att du ska dra in luft. Denna medlodi spelas helst i tonarten G.