Heart of gold (Intro)

Neil Young
(Tonart: G)

4+ 6+ 5 5+ 4 4+ 3

6+ 7+ 6 6+ 6 6+ 5+

4+ 4+ 4+ 5+ 5+ 5+ 5+ 5 5+ 4+

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra utan tecken betyder att du ska dra in luft.