Helan Går

Trad.


5+  6+ 4+
Hel-an går,

  5+   4-  4- 4-  4-  4- 5+  4+  4+
sjung hopp fa-de-ral-lan lal-lan lej

5+  6+ 4+
Hel-an går,

  5+   4-  4- 4-  4-  4- 4+
sjung hopp fa-de-ral-lan-lej

4+  4-  2-  2- 2- 5+ 4+  4+
Och den som in-te he-lan tar

4-  2-  2-  2- 5+  4+  4+
han ej hel-ler hal-van får

5+  6+ 7+
Hel-an går,

  7+   7-  7- 7-  7-  7- 7+
sjung hopp fa-de-ral-lan-lej

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.

Om du använder mobil bör du eventuellt använda landskapsvy för text och siffror ska hamna rätt i förhållande.