Ode to joy

Ludvig van Beethoven


5+ 5+ 5- 6+ 6+ 5- 5+ 4- 

4+ 4+ 4- 5+ 5+ 4- 4-

5+ 5+ 5- 6+ 6+ 5- 5+ 4- 

4+ 4+ 4- 5+ 4- 4+ 4+

4- 4- 5+ 4+ 4- 5+ 5- 5+ 4+

4- 5+ 5- 5+ 4- 4+ 4- 3+

5+ 5+ 5- 6+ 6+ 5- 5+ 4-

4+ 4+ 4- 5+ 4- 4+ 4+


(Detta är en av Beethovens allra mest kända stycken. Hoppas du känner igen den och hittar melodin då ingen text finns.)

hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.