I natt jag drömde

Ed McCurdy (svensk text: C Vreeswijk)

6+ 6+   5+  4+  6+ 6+ 5+  4+
I natt jag dröm-de nå-got som

7+  7+   6- 5- 6+ 6-  6+
jag ald-rig drömt för-ut.

6+   6+  5-  4-  6+  6+  5+ 4- 4+
Jag dröm-de det var fred på jord

5+  4- 5+ 5- 5+ 4-  4+
och al-la krig var slut


6+   6+  5+ 4+ 6+ 6+  5+  4+
Jag dröm-de om en jät-te-sal

7+   7+   6-  5-6+ 6- 6+
där stats-män satt i rad.

6+  6+   5-  4-  6+ 6+  5+ 4- 4+
Så skrev dom på ett kon-vo-lut

5+  4-  5+ 5-  5+ 4- 4+
och res-te sig och sa:


7+   7+   6- 5-  7+  7+ 6+ 5+
Det finns in-ga sol-dat-er mer,

6+   6+   6+ 6+ 6- 6+ 6+
det finns in-ga ge-vär,

7+  7+  6-  5-  7+  7+  6+  5+
och ing-en kän-ner läng-re till

5+  4-  5+ 5- 5+ 4- 4+
det or-det mi-li-tär.

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.