Jag vill ha en egen måne

Kenneth Gärdestad & Ted Gärdestad

6+ 6+  6+ 6+  6+   6-   7- 7+ 8-
Du har då ald-rig trott på tå-rar,

7-  7-  6-  6+ 6- 6+  5+  4+
det pas-sar in-te för en karl

5+  5+ 5+ 5+ 5+  5- 5+  4- 5+
Om man är ö-ver fem-ton vå-rar

 4-   4-  4- 4+   3-  4+
finns ing-a käns-lor kvar


6+  6+  6+  6+  6+ 6- 7- 7+  8-
Kan du för-stå två vå-ta kin-der,

7-  7- 6-  6+ 6-  6+    5+ 4+
de tor-kar li-ka snabbt i-gen

5+  5+  5+  5+ 5+  5-  5+  4- 5+
Man rår ej för att tå-rar rin-ner,

4-  4-  4-  4+   3-  4+
när man har mist sin vän


7+   7+  7+ 6- 7- 7+ 8- 7-
Jag vill ha en eg-en må-ne,

7+  7+  8-  7+ 6+ 5+   
som jag kan å-ka till

5+   5-  5-  5-  5+ 4-  4- 4+  4-  5- 5+ 4- 5+
Där jag kan glöm-ma att du läm-nat mig

7+  7+  7+  6- 7- 7+  8- 7-
Jag kan sit-ta på min må-ne

7+  7+ 8- 7+  6+   5+    
och gö-ra vad jag vill

5+   5-  5-  5-   5+    4-  4-  4+  3-  4+
Där stan-nar jag tills all-ting ord-nat sig

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.

Om du använder mobil bör du eventuellt använda landskapsvy för text och siffror ska hamna rätt i förhållande.