Tusen bitar

Anne Linnet (svensk text: B Afzelius)

8-   8+  8+  8+ 6+  5-  6-
Det säjs att o-van mol-nen

9- 8+  8+  8+  7+   6-
är him-len all-tid blå,

6-   6-  6- 6-  9-   8+   8-  8-  8-  6-   6-  8+
Men det kan va svårt att tro när man inte ser den.

7+  8-   8+  8+  8+  6- 5-  6-
Och det säjs att ef-ter reg-net

7+  9-  8+  9-  8+  6+ 6-
kom-mer so-len fram i-gen,

6-  6-  6-   6-  9-   8+  8+ 8-  8-   6+   6+ 8+
men det hjäl-per säl-lan dom som har blitt vå-ta.


8-  8+  9-  9-  9-  6-  6+   7-  
För när vän-ner-na för-svin-ner,

8-  9- 8+  8+ 8+  6+   5-
el-ler kär-le-ken tar slut,

5-  6-  7+   9-  8+ 8- 7+  7- 6+ 8+  
ser man allt med li-te and-ra ö-gon.

8+  9- 9-  9-  6-   6+   7-  
Man ö-var sej, och lång-samt

8-  9-   8+  +8 8+ 6+  5-
blir man bätt-re på att se

5-    6-  7+   9- 8+  8-  7+ 7-   6+  8+  
skill-nad mel-lan sa-ning-ar och lög-ner.


7+   7+  7+  8- 8+ -9  
Allt-ing kan gå i-tu,

7+ 7+   7-  7-  7- 7+ 8- 9+ 9- 8+  8-  
men ett hjär-ta kan gå i tus-en bi-tar

7+ 7+  7+  8- 8+ 9- 9-  6- 
Sä-jer du att du är min vän

9- 8+ 8+  6- 6-  7+
så är du kan-ske det.

7+    7+  7+ 8- 8+ 9-  
Allt-ing kan gå i-tu,

7+  7+  7-  7- 7-  7+ 8- 9+ 9- 8+  8-  
men ett hjär-ta kan gå i tus-en bit-ar

7+  7+ 7+  8- 8+ 9-  9- 6- 
Sä-jer du att du är min vän

9- 8+ 8+  6- 6-  7+
så är du kan-ske det.

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.

Om du använder mobil bör du eventuellt använda landskapsvy för text och siffror ska hamna rätt i förhållande.