Jag hade en gång en båt

Traditionell folksång (svensk text: C Vreeswijk)


6+  8+ 8+ 8+  8+  9- 8+       
Jag ha-de en gång en båt

6+  8+  8+  8+  8+  9-  8+       
med se-gel och ruff och köl,

6+  8+  8+  8+  8+   9- 9+       
men det var för läng-e-sen,

9+  9-  8+ 8-
så läng-e-sen

6+  6-  7- 7+
Sva-ra mig du

7+  8- 8+  9-
Var är den nu?

8+  8+ 8+ 8+ 8- 7+  
Jag ba-ra u-un-drar

8-  7+  7- 7+
Var är den nu?


6+  8+ 8+ 8+  8+  9- 8+       
Jag ha-de en gång en dröm

6+  8+  8+  8+  8+  9-  8+       
jag trod-de att den var sann

6+  8+  8+  8+  8+  9-  9+     
Så väck-tes jag ur min sömn

9+   9+   9-  8+  8-  
och dröm-men för-svann

6+  6-  7- 7+
Sva-ra mig du

7+  8- 8+  9-
Var är den nu?

8+  8+ 8+ 8+ 8- 7+  
Jag ba-ra u-un-drar

8-  7+  7- 7+
Var är den nu?


6+    8+  8+  8+  8+ 9-  8+
Det fanns en gång en sol-dat,

6+   8+  8+  8+  8+  9-  8+   
han kyss-te sin mor far-väl

6+  8+  8+   8+   8+  9-     
Han sa till sin flick-a:

9+  9+  9+  9-  8+ 8-
Du, jag kom-mer i-gen

6+  6-  7- 7+
Sva-ra mig du

7+  8- 8+  9-
Var är den nu?

8+  8+ 8+ 8+ 8- 7+  
Jag ba-ra u-un-drar

8-  7+  7- 7+
Var är han nu?

6+  8+ 8+ 8+  8+  9- 8+
Det fanns en gång en stad,

6+ 8+  8+  8+  8+ 9-  8+
i par-ken där lek-te barn

6+   8+  8+ 8+  8+  9-  9+   
Så släpp-te man ner en bomb

 9+ 9-   8+   8-  
och sta-den försvann

6+  6-  7- 7+
Sva-ra mig du

7+  8- 8+  9-
Var är den nu?

8+  8+ 8+ 8+ 8- 7+  
Jag ba-ra u-un-drar

8-  7+  7- 7+
Var är den nu?


6+  8+ 8+ 8+  8+  9- 8+
Jag ha-de en gång en båt

6+  8+   8+ 8+  8+  9-  8+  
Jag dröm-de en dröm en gång

6+  8+  8+  8+  8+  9- 9+    
Men det var för läng-e-sen,

9+  9-  8+ 8-
så läng-e-sen

6+  6-  7- 7+
Sva-ra mig du

7+  8- 8+  9-
Var är dom nu?

8+  8+ 8+ 8+ 8- 7+  
Jag ba-ra u-un-drar

7+  8- 8+  9-
Var är dom nu?

8+  8+ 8+ 8+ 8- 7+  
Jag ba-ra u-un-drar

7+  8- 8+  9-
Var är dom nu?

8+  8+ 8+ 8+ 8- 7+  
Jag ba-ra u-un-drar

7+  8- 8+  9-
Var är dom nu?

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.