Idas sommarvisa

G Riedel (text: A Lindgren)

3+ 4+  4+ 4+ 4+   4-  5+  5- 5+ 4-
Du ska in-te tro det blir so-om-mar

4+ 3-  3- 3-  3-  4+  4-   4+
I-fall in-te nå´n sät-ter fart

3+  4+  4+  4+  4+  4- 5+ 5- 5+  4-
på som-marn och gör li-te so-om-rigt,

4+  3-  3-  3-   3-  4+ 4-   4+
för då kom-mer blom-mor-na snart.

5+  6+  5+ 5+    6+   5+   5- 6+  6-
Jag gör så att blom-morna blo-om-mar,

5+  4-  4- 4- 4- 6+ 4-  4+
Jag gör he-la ko-ha-gen grön

4-  4+  4+ 4+ 4+ 4- 5+  5- 5+ 4-
och nu har so-om-ma-ren ko-om-mit

4+   3-  3-  3-  3-  4+  4-   4+
för jag har just ta-git bort snön

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken efter siffran betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.

Om du använder mobil bör du eventuellt använda landskapsvy för text och siffror ska hamna rätt i förhållande.