Blowin' in the Wind

Bob Dylan


 6+  6+ 6+ 6-   
How man-y roads

 6+  5- 6+ 5+ 4-  4+
must a man wa-lk down

5+  6+   6+  6-  6+  5- 6+
be-fore you call him a man?

5+   5-  6+  6+ 6+ 6-  
Yes 'n' how man-y seas

 6+  5-  6+  5+ 4-  4+ 
must a white do-ve sail 

5+  6+  5+    5-   5-  5+  4-
be-fore she sleeps in the sand?

5+  5-  6+  6+  6+  6-  
Yes 'n' how man-y times

 6+   5-  6+  6+  4-    4+
must the can-non balls fly

5+  6+    6+    6-  6+ 5-   6+
be-fore they're for-ev-er banned?

5+  5-  5-    5+   4- 
The an-swer, my friend,

4-  5+  5+  5+  4-  4+
is blow-in' in the wind,

5+  5-  5-  5+  4-  4-  4+  3-  4+
The an-swer is blow-in' in the wind

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken efter siffran betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.

Om du använder mobil bör du eventuellt använda landskapsvy för text och siffror ska hamna rätt i förhållande.