Love me tender

Elvis Presley


4+   5-  5+  5-
Love me ten-der

6+   4-  6+
Love me sweet

5-  5+  4- 5+ 5-
Ne-ver let me go

4+  5-    5+  5-
You have made my

6+   4-   6+
life com-plete

5-  5+ 4-   5+ 5-
And I love you so


6-   6-  6-
Love me tender

6-   6-  6-
Love me true

6-  6+  5-     6+  6- 
All my dreams ful-filled

6-  6- 7-  6-  6+ 4-  6+
For my dar-lin I love you

5-  5+ 6- 6+   5-
And I al-ways will

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra följt av minustecken betyder att du ska dra in luft.