Här kommer Pippi Långstrump

J Johansson (text: A Lindgren)


 5   5   5   5   5  -5   -5
Här kom-mer Pip-pi Långstrump,

 -5    5    -4   -4  
Tjola-hopp tjola-hej

  4   -3   4   -4
tjola-hopp-san sa.

5   5   5   5   5  -5   -5
Här kom-mer Pip-pi Långstrump,

5   -4   -4    4   -3    4 
ja här kommer fak-tiskt jag.


 3  4   5    4  -4 5
Har du sett min a-pa,

-4  4  -3  3  -4 3  -3 4 5
min lil-la sö-ta fi-na a-pa.

3   4   5    4   -4   5  
Har du sett herr Nils-son,

-4  4  -3  3  -4   -3   4
ja han he-ter fak-tiskt så.

3   4   5    4  -4  5
Har du sett min vil-la,

-4   4  -3  3  -4  3  -3  4  5
min Vil-la Vil-le-kul-la vil-la.

3    4  5    4 -4 5  
Vill å vill du ve-ta

-4   4  -3  3   -4 -3  4
Var-för vil-lan he-ter så?

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. En siffra utan tecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.