Du gamla du fria

Rickard Dybeck


5+ 5+  4+  4+ 4+  4- 
Du gam-la, du fri-a,

5+   5+  4- 4+ 3-
du fjäll-hö-ga nord

4- 4-  3-  4+  4-  3- 5+ 4+ 3-  3+
du tys-ta, du gläd-je-ri-ka skö-na!

3+  4+  4+  4-   
jag häl-sar dig,

3- 3-  4+ 3- 3+ 3- 3-  3+
vä-nas-te land up-på jord,

3+  4+   3-  4+  4-   
din sol, din him-mel,

5+ 4+ 5-  5+  4-  4+
di-na äng-der grö-na.

3+  4+   3-  4+  4-   
din sol, din him-mel,

5+ 4+ 5-  5+  4-  4+
di-na äng-der grö-na.

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken efter siffran betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.

Även om det går bra att spela i tonarten C kan du gärna spela ovanstående i G. Den tjugonde tonen (3-) är inte helt korrekt, då tonen ska vara en lägre (inte Fiss utan E), men denna ton finns endast på hål sex (-6) vilket låter ännu sämre.