Stilla natt

Franz Gruber (svensk text: C O Mannström)

6+  6- 6+  5+   6+ 6- 6+  5+      
Sti-i-lla natt, he-li-ga natt!

8-   8-  7-    7+    7+  6+
Allt är frid. Stjär-nan blid

6-   6- 7+  7-  6- 6+  6-  6+   5+
Ski-ner på bar-net i stal-lets strå

6-  6- 7+ 7- 6-  6+ 6-  6+   5+
Och de va-ka-nde fro-o-omma två.

8-    8-  9-    8-   7-  7+  8+
Kris-tus till jorden är kom-men.

7+  6+ 5+  6+  5- 4-  4+
Oss är en fräl-sa-re född.

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.