La cucaracha

Spansk folkvisa

6+ 6+ 6+ 7+  8+
La cu-ca-ra-cha,

6+ 6+ 6+ 7+  8+
La cu-ca-ra-cha,

7+ 7+ 7-  7- 6- 6-  6+
ya no pue-de ca-min-ar


6+ 6+ 6+ 7+  8+
La cu-ca-ra-cha,

6+ 6+ 6+ 7+  8+
La cu-ca-ra-cha,

9+  10-  9+  9-  8+ 8-  7+     
las dos pati-tas de at-rás

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.