Munspel huvudbild

Jag vill ha en egen måne

Kenneth Gärdestad & Ted Gärdestad

6+ 6+  6+ 6+  6+   6-   7- 7+ 8-
Du har då ald-rig trott på tå-rar,

7-  7-  6-  6+ 6- 6+  5+  4+
det pas-sar in-te för en karl

5+  5+ 5+ 5+ 5+  5- 5+  4- 5+
Om man är ö-ver fem-ton vå-rar

 4-   4-  4- 4+   3-  4+
finns ing-a käns-lor kvar


6+  6+  6+  6+  6+ 6- 7- 7+  8-
Kan du för-stå två vå-ta kin-der,

7-  7- 6-  6+ 6-  6+    5+ 4+
de tor-kar li-ka snabbt i-gen

5+  5+  5+  5+ 5+  5-  5+  4- 5+
Man rår ej för att tå-rar rin-ner,

4-  4-  4-  4+   3-  4+
när man har mist sin vän


7+   7+  7+ 6- 7- 7+ 8- 7-
Jag vill ha en eg-en må-ne,

7+  7+  8-  7+ 6+ 5+   
som jag kan å-ka till

5+   5-  5-  5-  5+ 4-  4- 4+  4-  5- 5+ 4- 5+
Där jag kan glöm-ma att du läm-nat mig

7+  7+  7+  6- 7- 7+  8- 7-
Jag kan sit-ta på min må-ne

7+  7+ 8- 7+  6+   5+    
och gö-ra vad jag vill

5+   5-  5-  5-   5+    4-  4-  4+  3-  4+
Där stan-nar jag tills all-ting ord-nat sig

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.