Munspel huvudbild

Tusen bitar

Anne Linnet (svensk text: B Afzelius)

8-   8+  8+  8+ 6+  5-  6- 9- 8+  8+  8+  7+   6-
Det säjs att o-van mol-nen är him-len all-tid blå,

6-   6-  6- 6-  9-   8+   8-  8-  8-  6-   6-  8+
Men det kan va svårt att tro när man inte ser den.

7+  8-   8+  8+  8+  6- 5-  6-  7+  9-  8+  9-  8+  6+ 6-
Och det säjs att ef-ter reg-net kom-mer so-len fram i-gen,

6-  6-  6-   6-  9-   8+  8+ 8-  8-   6+   6+ 8+
men det hjäl-per säl-lan dom som har blitt vå-ta.


8-  8+  9-  9-  9-  6-  6+   7-  8-  9- 8+  8+ 8+  6+   5-
För när vän-ner-na för-svin-ner, el-ler kär-le-ken tar slut,

5-  6-  7+   9-  8+ 8- 7+  7- 6+ 8+  
ser man allt med li-te and-ra ö-gon.

8+  9- 9-  9-  6-   6+   7-   8-  9-   8+  +8 8+ 6+  5-
Man ö-var sej, och lång-samt blir man bätt-re på att se

5-    6-  7+   9- 8+  8-  7+ 7-   6+  8+  
skill-nad mel-lan sa-ning-ar och lög-ner.


7+   7+  7+  8- 8+ -9  7+ 7+   7-  7-  7- 7+ 8- 9+ 9- 8+  8-  
Allt-ing kan gå i-tu, men ett hjär-ta kan gå i tus-en bi-tar;

7+ 7+  7+  8- 8+ 9- 9-  6-  9- 8+ 8+  6- 6-  7+
Sä-jer du att du är min vän så är du kan-ske det.

7+    7+  7+ 8- 8+ 9-  7+  7+  7-  7- 7-  7+ 8- 9+ 9- 8+  8-  
Allt-ing kan gå i-tu, men ett hjär-ta kan gå i tus-en bit-ar;

7+  7+ 7+  8- 8+ 9-  9- 6-  9- 8+ 8+  6- 6-  7+
Sä-jer du att du är min vän så är du kan-ske det.

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.