Munspel huvudbild

byssan lull

Trad.

6    8+  8+   8+ 8+ 8+  8  7+  7 
Bys-san lull, ko-ka kit-te-len full,

7   8   8   8   8  8   8  8+ 8  7+ 7
där kom-mer tre vandringsmän på vä-gen,

6    8+  8+   8+ 8+ 8+  8  7+  7
bys-san lull, ko-ka kit-te-len full,

7   8    8  8   8  8   8  8+  8 7+ 7
där kom-mer tre vandringsmän på vä-gen.

7   7+   7+  7+ 6 7  
Den ene, ack så halt,

7   7+  7+ 7+ 6   7
den andre, o, så blind,

8   8   8  8+  9  8+  8   7+  7  6
den tredje han säger alls ingenting.

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och en siffra utan tecken betyder att du ska dra in luft.