Munspel huvudbild

broder jakob

Trad.


4+  4-  5+ 4+   4+  4-  5+ 4+
Bro-der Ja-kob, Bro-der Ja-kob

5+ 5-  6+  5+ 5-  6+
So-ver du, so-ver du?

6+  6- 6+ 5 5+  4+  
Hör du inte klo-ckan

6+  6- 6+ 5 5+  4+  
Hör du inte klo-ckan

4+   3+   4+    4+   3+   4+
ding ding dong, ding ding dong

Hur du läser tecknen

Siffrorna indikerar hålen på munspelet. Ett plustecken betyder att du ska blåsa och ett minustecken betyder att du ska dra in luft.